1. กรอก User / Password แล้วกด เข้าสู่ระบบ

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิกปุ่มโปรไฟล์ทางด้านขวาบน

3. เลือกแทบ คอร์ส จะแสดงรายการคอร์สที่สามารถเรียนได้ จากนั้นเลือกคอร์สเรียนที่จะเรียน

3.คลิก เริ่มเรียนที่นี่