ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอนการชำระเงิน
1. ช่องทางการชำระเงิน
1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
2) สแกน QR Code โอนเงิน

2. หลักฐานการโอนเงิน หรือ Pay-in Slip

3. สอบถามข้อมูลการยืนยันการชำระเงิน

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
(Career for the Future Academy) 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81908 
โทรสาร: 0 2644 8110 
อีเมล์: elearn@nstda.or.th

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ