28 เมษายน

การประชุมออนไลน์ : e-Meeting/Online Meeting

จากสภาวะ Covid-19 ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของหน่วยงานรัฐ/เอกชนหลายอย่าง หนึ่งในนั้นก็คือ การประชุมของหน่วยงาน

28 เมษายน

สร้างคลิปการสอนด้วย Open Broadcaster Software (OBS)

ในกลุ่มผู้สร้างบทเรียน e-learning นั้น ในหลายๆ ครั้ง บทเรียนที่ทำมีลักษณะการสอนในแบบ การบรรยายตามสไลด์ หรือสอนตัวอย่างการใช้

28 เมษายน

DaVinci Resolve โปรแกรมตัดต่อ VDO Freeware

DaVinci Resolve คือโปรแกรมตัดต่อวีดีโอแบบฟรีแวร์ ที่มีความสามารถ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม

28 เมษายน

จะใช้งาน BIG DATA ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง สำหรับมือใหม่

ประเภทของข้อมูลใน BIG DATA เราแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทข้อมูลที่ถูกสร้างด้วยมนุษย์ เป็นข้อมูลประเภทที่มีโครงสร้าง เช่นพวกไฟล์