การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Web_Banner _สวทช_1-1-30
รายละเอียด
 • เจาะลึก Infographic ที่ดีเป็นอย่างไร
 • ออกแบบ สร้างสื่อในยุคเทคโนโลยี Digital Content ข้อมูลอันซับซ้อนในเวลาจำกัดได้อย่างไร
 • นำเสนอในแบบ Infographic ให้สวยงาม เข้าใจง่าย อย่างรวดเร็ว ด้วยองค์ประกอบศิลป์
 • เสริมภาพลักษณ์สำหรับสื่อให้โดนใจอย่างสร้างสรรค์
 • บรรยายพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเข้ม เน้น Pick Up พร้อมเทคนิค Trick & Tip ในการออกแบบต่างๆ สำหรับการทำ 

  Infographic

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บทเรียน 36
 • แบบทดสอบ 2
 • ระยะเวลา 187 นาที
 • ผู้เรียน 117
 • ใบรับรอง มี
 • ใบรับรองที่ออกแล้ว 16 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรและร่วมพัฒนาหลักสูตรทางด้าน Infographic ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 5 ปี
มีประสบการณ์ในการจัดทำและพัฒนาสื่อประเภทต่างๆ มาเกือบ 20 ปี
มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา คำแนะนำทางด้านการจัดการ Content และการจัดทำสื่อทางด้าน Infographic

การทำงาน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อและวิทยากร สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)