ชุดตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์

Web_Banner _สวทช_4-1
รายละเอียด

นักวิจัย สวทช. พัฒนาชุดตรวจเครื่องหมายโมเลกุลสนิป เพื่อการตรวจเอกลักษณ์ และความบริสุทธิ์ ของเมล็ดพันธุ์แตงกวา แตงโม แตงเทศ และพริก ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยชุดตรวจสนิปนี้ มีความถูกต้องแม่นยำสูงกว่า ตรวจเมล็ดจำนวนมากได้ในครั้งเดียว ช่วยลดจำนวนแรงงานคน และที่สำคัญคือมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าวิธีดั้งเดิม

 

ชุดตรวจสนิปนี้ ยังมีความจำเพาะกับสายพันธุ์พืช ที่แพร่หลายในประเทศไทย จึงใช้ตรวจเอกลักษณ์ และความบริสุทธิ์ ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสม ที่ปลูกในประเทศไทยได้เกือบทุกสายพันธุ์ ช่วยอำนวยความสะดวก และลดค่าใช้จ่าย แก่บริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ไทย ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ ให้ได้คุณภาพตามข้อกำหนด ก่อนส่งออกจำหน่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 1 นาที
  • ผู้เรียน 29
  • ใบรับรอง ไม่
เนื้อหาคอร์สนี้