นักแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ (Practical Problem Solving) ตอนที่ 1 การแก้ปัญหาครั้งคราว

Web_Banner _สวทช_4-1
รายละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บทเรียน 4
 • แบบทดสอบ 2
 • ระยะเวลา 186 นาที
 • ผู้เรียน 61
 • ใบรับรอง มี
 • ใบรับรองที่ออกแล้ว 22 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้

ประสบการณ์

 1. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในหลายอุตสาหกรรม อาทิ การผลิตปูนซีเมนต์ การผลิตบรรจุภัณฑ์ การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ มากกว่า 15 ปี
 2. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในหลายหน้าที่ อาทิ วิศวกรฝ่ายผลิต วิศวกรซ่อมบำรุง วิศวกรติดตั้งเครื่องจักร หัวหน้าแผนกคลังพัสดุ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการโรงงาน มากกว่า 15 ปี
 3. มีประสบการณ์ในการนำหลักการบริหารงานแบบ TQM และเครื่องมือคุณภาพต่างๆ อาทิ 7 QC Tools, RCA, QC Story, DOE, MSA etc. มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ มากกว่า 20 ปี
 4. มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ ด้านการบริหารจัดการโรงงานให้กับบริษัทต่างๆ หลายสิบบริษัท

 

การทำงาน

 • ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารและจัดการโรงงาน (การนำ TQM มาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ)  และด้านการปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity Improvement)
 • ปัจจุบันเป็นวิทยากรอิสระ บรรยายหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงงาน และการปรับปรุงผลิตภาพ อาทิ TQM, TPM, 7QC Tools, 5ส, Problem Solving, Statistical Technics for Quality Improvement, DOE เป็นต้น