รู้จักอุตสาหกรรมก่อนเชื่อมโยงงานวิจัย

Web_Banner _สวทช_1-1-34 size 945×642 (Custom)
รายละเอียด
 1. เข้าใจแนวคิดของอุตสาหกรรม และวิวัฒนการ
 2. รูปแบบการผลิตที่เหมาะสม การบริหาร การผลิต
 3. แนวคิดระหว่างนักวิจัย และนักอุตสาหกรรม
 4. แนวทางการเข้าสู่อุตสาหกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บทเรียน 9
 • แบบทดสอบ 0
 • ระยะเวลา 97 นาที
 • ภาษา ไทย
 • ผู้เรียน 15
 • ใบรับรอง มี
 • การประเมินผล มี
เนื้อหาคอร์สนี้