เกษตรกรสวนองุ่นยิ้มได้ด้วยไวรัส NPV

Web_Banner _สวทช_2-1-04
รายละเอียด

Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV) หรือ ไวรัส เอ็น พี วี เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคกับแมลง จึงสามารถนำมาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมี และมีคุณสมบัติเด่นคือ ทำลายเฉพาะศัตรูพืชเป้าหมาย จึงไม่เป็นอันตรายต่อแมลงที่มีประโยชน์ในธรรมชาติ ปลอดภัยสำหรับมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม โดยกลไกการเข้าทำลาย คือเมื่อตัวอ่อนของแมลงกินไวรัสเอ็นพีวี ที่เกษตรกรฉีดพ่น ไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะอาหาร ส่งผลให้หนอนลดการกินอาหารลง และเมื่ออนุภาคของไวรัสขยายพันธุ์ทวีจำนวนมากขึ้น ไวรัสจะแพร่กระจายเข้าสู่ภายในลำตัวของแมลง อาทิ เม็ดเลือด ไขมัน กล้ามเนื้อ ผนังลำตัว จนหนอนจะตายไปในที่สุด นอกจากนี้ซากหนอน ที่ตายนี้จะเต็มไปด้วยผลึกของ ไวรัส เอ็น พี วี ซึ่งสามารถระบาดไปสู่หนอนตัวอื่นๆ ในแปลงได้ จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตผลทางการเกษตรที่ได้ ปราศจากสารพิษตกค้าง มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 1 นาที
  • ผู้เรียน 84
  • ใบรับรอง ไม่
เนื้อหาคอร์สนี้