A-Zyme เอนไซม์ช่วยย่อยอาหารสัตว์

Web_Banner _สวทช_2-1-17
รายละเอียด

 

ปัญหาหนึ่งของปศุสัตว์ คือ เรื่องอาหารไม่ย่อยเพราะขาดเอนไซม์ที่จำเป็นในการย่อยอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่แป้ง เช่น เปลือกพืช กากเมล็ดธัญพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น กาก รำ ฯลฯ ถ้าให้อาหารเหล่านี้โดยไม่เสริมเอนไซม์ สัตว์จะดูดซึมไม่เต็มที่ ส่งผลให้ไม่แข็งแรงและผลผลิตต่ำ “เอนไซม์อาหารสัตว์” จึงมีความสำคัญต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาก ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องนำเข้าเอนไซม์อาหารสัตว์มูลค่าหลายพันล้านบาท ทีมวิจัยนำเชื้อราแอสเปอร์จิลลัสผลิต “เอนไซม์เพนโตซาเนส” ที่ทำงานได้ดีในลำไส้ของสัตว์ พัฒนาให้เป็นเอนไซม์อาหารสัตว์มีชื่อเรียกทางการค้าว่า A-zyme ซึ่งเมื่อนำไปทดลองกับสุกรพบว่า ทำให้น้ำหนักมากขึ้น “อัตราแลกเนื้อ” ต่ำลง คือ ใช้อาหารน้อยลงแต่ได้น้ำหนักมากขึ้น

นักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (ไบโอเทค) ได้คัดเลือกจุลินทรีย์สายพันธุ์ Aspergillus spp. ที่สามารถผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสที่ทนต่อสภาวะในทางเดินอาหารของสัตว์และทนต่ออุณหภูมิที่สูง และพัฒนากระบวนการผลิตเอนไซม์จนได้เป็นผลิตภัณฑ์เอนไซม์ จากการทดสอบประสิทธิภาพของเอนไซม์เพนโตซาเนสที่ผลิตจาก Aspergillus spp. เปรียบเทียบกับเอนไซม์นำเข้าเป็นอาหารเสริมสำหรับเลี้ยงลูกสุกร พบว่าเอนไซม์เพนโตซาเนสที่ผลิตจาก Aspergillus spp. ช่วยให้การย่อยดีขึ้น สุกรมีน้ำหนักตัวเพิ่มเฉลี่ยต่อวันสูงกว่าและให้อัตราแลกเนื้อ (Feed Conversion Rate) ที่ต่ำกว่าการเสริมเอนไซม์นำเข้า อัตราการป่วย อัตราการตายและต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ำหนักตัวต่อกิโลกรัมที่ต่ำกว่าด้วย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 5 นาที
  • ภาษา ไทย
  • ผู้เรียน 5
  • ใบรับรอง No
  • การประเมินผล มี
เนื้อหาคอร์สนี้