เทคโนโลยีสร้างความเสมือนจริงเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรม

Web_Banner _สวทช_10-1
รายละเอียด

เทคโนโลยีสร้างความเสมือนจริงเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรม 

          นักวิจัย สวทช. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม หรือ เอ-อา (AR) และเทคโนโลยีความจริงเสมือน หรือ วี-อา (VR) มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ และวิจัยเชิงวิศวกรรม อาทิ การออกแบบโครงสร้างเสริมความแข็งแรง ในการรองรับการพลิกคว่ำของรถตู้พยาบาล โดยใช้ผลการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ มาแสดงผลแบบสามมิติ ขนาดเท่าของจริง 

          โดยโมเดลสามมิติที่สร้างขึ้นในโลกเสมือนจริง จะทำให้ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ เห็นชิ้นงานขนาดเทียบเท่าของจริงได้รอบด้าน ตรวจสอบฟังก์ชันการทำงาน หรือผลการทดสอบได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังสื่อสารต่อไปได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ช่วยลดต้นทุน เวลา รวมถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรม ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 1 นาที
  • ผู้เรียน 8
  • ใบรับรอง ไม่
เนื้อหาคอร์สนี้