สร้างแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas

Print
รายละเอียด

สร้างแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas

          การทำวิจัยและพัฒนา เป็นหัวใจในการทำธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่าง ความได้เปรียบ เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีกว่าคู่แข่ง

ดังนั้น การทำวิจัยให้มีผลกระทบสูง ตอบสนองความต้องการลูกค้านั้น ต้องได้รับการออกแบบโจทย์วิจัย และกระบวนการทำวิจัยที่ดี ถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้ เพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการออกแบบโมเดลธุรกิจ (business model) เพื่อให้สินค้า หรือบริการที่ออกแบบไว้ สามารสร้างเป็นธุรกิจได้จริง

ในหลักสูตรนี้ วิทยากร จะบรรยาย ถึงเครื่องมือทางธุรกิจนวัตกรรม (business model canvas) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับระดับสากล เครื่องมือนี้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรมที่ครอบคลุม ตั้งแต่การพัฒนาแนวความคิด การทำวิจัยพัฒนา จนสร้างเป็นธุรกิจให้เป็นรูปธรรม โดยระบุสิ่งสำคัญๆ ที่เป็นหัวใจการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ในทางกลับกัน เครื่องมือนี้สามารถนำไปใช้ เพื่อถอดบทเรียนธุรกิจนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จได้ด้วย

มากกว่านั้นในหลักสูตรนี้ วิทยากรจะแนะนำเทคนิคจากประสบการณ์ตรง เพื่อการทวนสอบความถูกต้อง (verification) ของโมเดลธุรกิจที่ออกแบบไว้ เพื่อเพิ่มโอกาส เพิ่มศักยภาพ และเพิ่มความสำเร็จให้มากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 149 นาที
  • ผู้เรียน 19
  • ใบรับรอง ไม่
เนื้อหาคอร์สนี้