ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด 19

Web_Banner _สวทช_10-1
รายละเอียด

ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด 19 

          สวทช.พัฒนานวัตกรรม ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์จากสารละลายเกลือแกง หรือโซเดียมคลอไรด์ โดยอาศัยหลักการเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีภายในเครื่อง สำหรับผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง/ฆ่าเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่ที่พบในโรงพยาบาล ตามเกณฑ์มาตรฐานของ อย. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อโรคโควิด 19 สามารถใช้งานด้านการแพทย์และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้อีกด้วย 

          นวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ENcase ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพให้สถานประกอบการด้านสาธารณสุขหรือสถานพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อได้เอง สำหรับใช้ประโยชน์ในสถานการณ์โควิด 19 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 1 นาที
  • ผู้เรียน 2
  • ใบรับรอง ไม่
เนื้อหาคอร์สนี้