น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean ปลอดภัย ห่างไกลโควิด

Web_Banner _สวทช_10-1
รายละเอียด

น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 

          นักวิจัย สวทช. พัฒนานวัตกรรม “น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean” ซึ่งผลิตจากเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี ใช้สารธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ ปราศจากแอลกอฮอล์และสารเคมีที่เป็นพิษ ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มีองค์ประกอบหลักเป็นกรดไฮโปคลอรัส มีสมบัติเป็นกรดอ่อนๆ มีค่า pH 4-6 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสไข้เลือดออกชนิดต่างๆ และเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

          น้ำยาฆ่าเชื้อ “ENERclean” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหาร ปัจจุบัน สวทช. ได้ส่งมอบ ENERclean จำนวน 100 ชุด ร่วมสนับสนุนโครงการ “อว.พารอด” เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 และมีแผนผลิตเพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 1 นาที
  • ผู้เรียน 2
  • ใบรับรอง ไม่
เนื้อหาคอร์สนี้