การวางแผนการเงิน

Web_Banner _สวทช_1-1-07
รายละเอียด
Key Highlights
เข้าใจการวางแผนทางการเงิน เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยให้สามารถจัดการชีวิตได้ อย่างเป็นระบบ มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและมีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ในอนาคต ดังนั้น หากต้องการมีอนาคตที่มั่นคง จึงต้องอาศัยการวางแผนการเงินที่เหมาะสม เพื่อเป็น ตัวช่วยทำให้การเงินมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ ทำให้มีความมั่นคงทางเงินได้
Course Outline
  • มูลค่าของเงินตามเวลา
  • การจัดทำงบประมาณเงินสด
  • การประเมินโครงการลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 3
  • แบบทดสอบ 2
  • ระยะเวลา 36 นาที
  • ผู้เรียน 103
  • ใบรับรอง มี
  • ใบรับรองที่ออกแล้ว 4 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้