ความรู้ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร

Web_Banner _สวทช_102L
รายละเอียด

หลักสูตรความรู้ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร

Course Outline

  • อันตรายในอาหารที่ควรรู้
  • ขายอาหารแบบไหน ต้องขอสถานที่ผลิตอาหาร หรือ ขอ อย.
  • ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสาหรับการขออนุญาตสถานที่ผลิต
  • มาตรฐานความปลอดภัยอาหารในประเทศและระดับสากล

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 4
  • แบบทดสอบ 2
  • ระยะเวลา 85 นาที
  • ผู้เรียน 8
  • ใบรับรอง มี
  • ใบรับรองที่ออกแล้ว 4 ใบ