Health Tech Thailand 2021 มหกรรมนวัตกรรมสุขภาพและการแพทย์เพื่อการลงทุน

Web_Banner _สวทช_10-1
รายละเอียด

Health Tech Thailand 2021 มหกรรมนวัตกรรมสุขภาพและการแพทย์เพื่อการลงทุน 

          สวทช. จัดงาน “Health Tech Thailand 2021” มหกรรมนวัตกรรมสุขภาพและการแพทย์เพื่อการลงทุนและคุณภาพชีวิตที่ดี ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพด้วย BCG Model เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ในปี 2570 

         ภายในงานพบกับผลงานวิจัยและเทคโนโลยี จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวเนื่องกับ Health & Wellness อาทิ โรคอุบัติใหม่และโควิด 19, พืชเศรษฐกิจกัญชา กัญชง และสมุนไพร, ดิจิทัลเฮลท์แคร์ สามารถทดลองใช้และเลือกช็อปเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งโอกาสทางธุรกิจในการเจรจากับผู้คิดค้นและผลิตนวัตกรรมโดยตรง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.healthtech-thailand.com 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 1 นาที
  • ผู้เรียน 6
  • ใบรับรอง ไม่
เนื้อหาคอร์สนี้