มาตรฐานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ IEC62304

Web_Banner _สวทช_3-1-11 size 945×642 (Custom)
รายละเอียด

.

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 18
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 72 นาที
  • ผู้เรียน 66
  • ใบรับรอง มี
  • ใบรับรองที่ออกแล้ว 18 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้