MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส ขจัดโควิด-19

Web_Banner _สวทช_6-1
รายละเอียด

นักวิจัย สวทช. พัฒนา MagikTuch (แมจิกทัช) ปุ่มลิฟต์ไร้สัมผัสที่รับการสั่งการด้วยระบบเซนเซอร์ เพียงผู้ใช้นำหลังมือบังหน้าปุ่มเลขชั้นที่ต้องการ ในระยะห่าง 2-3 เซนติเมตร ชุดอุปกรณ์ MagikTuch ติดตั้งบนลิฟต์ตัวเดิมได้โดยไม่ต้องเจาะ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อระบบประกัน สามารถปรับให้รองรับจำนวนชั้นได้ตามต้องการ

 

MagikTuch รองรับการใช้ไฟฟ้าทั้งระบบ AC และ DC ปัจจุบันได้มีการนำไปทดสอบการใช้งานแล้วที่ลิฟต์บางอาคารของ สวทช. โรงพยาบาลศิริราช และศูนย์การแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

 

ปัจจุบันมีโรคระบาดเกิดขึ้นจำนวนมาก และหลายโรคสามารถติดต่อกันผ่านพื้นที่ที่มีคนใช้งานโดยการสัมผัสร่วมกัน เช่น ที่จับประตู และปุ่มกดลิฟต์โดยสาร ดังนั้นการลดการสัมผัสที่บริเวณจุดเสี่ยง จึงสามารถช่วยลดโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคและลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อเหล่านี้ได้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์(NSD) ได้พัฒนานวัตกรรม ‘MagikTuch’ ลิฟต์ไร้สัมผัสเพื่อช่วยลดการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

 

Touchless

 • สั่งการด้วยระบบเซนเซอร์ เพียงใช้หลังมือบังหน้าปุม่ เลขชั้นที่ต้องการในระยะห่าง 2-3 เซนติเมตร เซนเซอร์ จะตรวจจับข้อมูลชั้นที่ต้องการเลือกและสั่งการลิฟต์ให้โดยอัตโนมัติ
 • ระบบมีการออกแบบให้สามารถป้องกันความผิดพลาดในการสั่งการ โดยเซนเซอร์จะตรวจจับเมื่อวางมือไว้ที่ตำแหน่งปุ่มเลขชั้นปุ่มเดียวเท่านั้น จึงมั่นใจได้ว่าระบบจะสั้งการได้อย่างแม่นยำ ลดการสิ้นเปลืองพลังงานจากการสั่งการที่ผิดพลาด

Infection Prevention

 • ด้วยระบบที่ออกแบบให้ไม่ต้องมีการสัมผัสปุ่มกดลิฟต์ จึงช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ลดการแพร่กระจายและสะสมเชื้อโรคภายในลิฟต์

Easy Installation

 • ชุดอุปกรณ์ MagikTuch เป็นอุปกรณ์สำหรับดัดแปลงปุ่มกดลิฟต์ให้เป็นระบบไร้สัมผัส ซึ่งสามารถติดตั้งเข้าไปบนลิฟต์ตัวเดิมโดยไม่ต้องเจาะตัวลิฟต์ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะของระบบประกันจากบริษัทผู้ติดตั้งและผู้ดูแลลิฟต์
 • สามารถออกแบบให้รองรับจำนวนชั้นที่แตกต่างกันตามสถานที่ที่ติดตั้ง
 • รองรับการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ทั้ง AC และ DC

ติดต่อ:

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์

เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2521
E-mail: siwaruk.siw@nstda.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บทเรียน 1
 • แบบทดสอบ 0
 • ระยะเวลา 1 นาที
 • ผู้เรียน 4
 • ใบรับรอง ไม่
เนื้อหาคอร์สนี้