แชร์ประสบการณ์การบริหารงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในภาคอุตสาหกรรม

Web_Banner _สวทช_12-1
รายละเอียด

หลักสูตร “แชร์ประสบการณ์การบริหารงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในภาคอุตสาหกรรม”

หลักการและเหตุผล

เพื่อแชร์ประสบการณ์ในการบริหารงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการทำงานวิจัยให้ตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าทำงานกับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

Key highlights

 • แชร์ประสบการณ์ตอนเป็นนักวิจัย แนวทางคิด/ทำ อุปสรรคปัญหาและการแก้ไข
 • แชร์ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายวิจัย การเลือกและการบริหารโครงการวิจัยในภาคเอกชน
 • แชร์ประสบการณ์ผู้บริหาร จากบริษัทรับจ้างวิจัย
 • แชร์แนวคิด การประเมินและความคาดหวัง จากการร่วมเป็นคณะกรรมการให้ทุนวิจัย

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • นักศึกษาหรือนักวิจัย

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานและบริหารงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานกับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตได้

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ดร. พิพัฒน์  วีระถาวร
  นักวิชาการอิสระ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บทเรียน 6
 • แบบทดสอบ 0
 • ระยะเวลา 115 นาที
 • ผู้เรียน 8
 • ใบรับรอง ไม่
เนื้อหาคอร์สนี้