นวัตกรรมชุดตรวจ NANO COVID-19 Antigen Rapid Test

Web_Banner _สวทช_7-1
รายละเอียด

นวัตกรรมชุดตรวจ NANO COVID-19 Antigen Rapid Test

สวทช. พัฒนาชุดตรวจ “NANO COVID-19 Antigen Rapid Test” เทคนิค LFA สำหรับการนำไปใช้งานโดยบุคลากรทางการแพทย์ โดยใช้นาโนเทคโนโลยีพัฒนาให้ชุดตรวจมีความจำเพาะสูงถึง 100% มีความไว 98%  และสามารถรู้ผลการตรวจภายในเวลาเพียง 15 นาที ปัจจุบันผ่านการรับรองและประเมินเทคโนโลยีโดย อย. แล้ว 

จุดเด่นของชุดตรวจ นอกจากความรวดเร็วและแม่นยำ ยังช่วยลดระยะเวลาการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมง จึงเป็นการลดค่าใช้จ่าย และขั้นตอนในการทำงาน เหมาะแก่การนำไปใช้ตรวจคัดกรองเบื้องต้น ในคนจำนวนมาก ก่อนการเข้ารับการตรวจ และรักษาในระบบสาธารณสุขต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 1 นาที
  • ผู้เรียน 7
  • ใบรับรอง ไม่
เนื้อหาคอร์สนี้