ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ คลังชีวภาพเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์

Web_Banner _สวทช_10-1
รายละเอียด

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ คลังชีวภาพเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์ 

          ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. เป็นคลังจัดเก็บและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพแบบระยะยาว ได้แก่ พืช สัตว์ จุลินทรีย์ รวมทั้งเป็นธนาคารข้อมูล โดยมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทรัพยากรชีวภาพ ที่เป็นต้นน้ำสำหรับการวิจัย และพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          นอกจากนี้ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ได้รับความไว้วางใจจากโครงการจีโนมิกส์ประเทศไท ยที่ทางรัฐบาลขับเคลื่อนเพื่อให้คนไทยได้รับประโยชน์จากการแพทย์ระดับพันธุกรรม หรือ Genomic Medicine โดยรับผิดชอบกิจกรรมการประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลจีโนมคนไทยเพื่อประโยชน์ใน การวินิจฉัย พยากรณ์โรค และเลือกการรักษาที่แม่นยำ ตลอดจนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศในอนาคต 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 1 นาที
  • ผู้เรียน 1
  • ใบรับรอง ไม่
เนื้อหาคอร์สนี้