การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

Web_Banner _สวทช_9-1
รายละเอียด

หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

Key Highlights

 • ก้าวแรกในการ Reskill บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสู่อาชีพช่างติดตั้งและบำรุงรักษาระบบฯ ที่มีความต้องการสูง อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ
 • เรียนรู้หลักการทางเทคโนโลยีและฝึกทักษะพื้นฐานที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อความเป็นมืออาชีพในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานอย่างปลอดภัย
 • เตรียมความพร้อมสู่การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อมและบำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (TPQI)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บทเรียน 21
 • แบบทดสอบ 2
 • ระยะเวลา 262 นาที
 • ผู้เรียน 17
 • ใบรับรอง มี
 • ใบรับรองที่ออกแล้ว 6 ใบ
เนื้อหาคอร์สนี้

ประวัติการศึกษา

ป.ตรี – วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา ไฟฟ้ากำลัง (วศ.บ ไฟฟ้ากำลัง)

ป.โท – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA (บธ.ม)

ประสบการณ์ 

 • เคยอยู่โรงานผลิตแผง Solar PV, และได้รับการผ่านมาตรฐาน PV
 • เคยออกแบบ ตรวจสอบ การบำรุงรักษา Solar Farm, Solar PV Rooftop
 • อ.สอนมหาวิทยาลัย ราชภัฎอุบลราชธานี, ฉะเชิงเทรา, IEEE, เอกชน, สวทช.
 • ผ่านการประชุมแผน PDP 2009 อาเซี่ยน
 • อนุกรรมการสิทธิบัตร, อนุกรรมการกระทรวงศึกษา ด้านพลังงาน สังกัดอาชีวะ 
 • เคยเป็นที่ปรึกษาและทำ Feasibility Study PV Power Plant(Solar Farm) ให้กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย