ผลิตต้นกล้าอินทผลัมด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Web_Banner _สวทช_10-1
รายละเอียด

ผลิตต้นกล้าอินทผลัมด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

          สวทช. ร่วมกับ บริษัทพี โซลูชัน จำกัด พัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์อินทผลัมพันธุ์บาฮีในเชิงการค้า โดยใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับระบบไบโอรีแอ็กเตอร์ ทำให้สามารถขยายต้นกล้าอินทผลัมพันธุ์บาฮีในห้องปฏิบัติการในระดับเชิงพาณิชย์ได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย แก้ปัญหาการขยายต้นกล้าพันธุ์ดีของพืชมูลค่าสูง ช่วยให้จำนวนต้นกล้าพันธุ์ดีเพียงพอต่อความต้องการของภาคเกษตรกร 

          พร้อมตั้งเป้าขยายผลเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ในรูปแบบการร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการสำหรับผลิตต้นกล้าอินทผลัมโดยเฉพาะ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนด้านห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อผลิตต้นกล้าอินทผลัม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิตต้นกล้าอินทผลัมในประเทศไทยและอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาวิจัยการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับที่มีมูลค่าสูงในตลาดปัจจุบัน อีกด้วย 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 1 นาที
  • ผู้เรียน 6
  • ใบรับรอง ไม่
เนื้อหาคอร์สนี้