ปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนธาตุอาหารสูงอัดเม็ด

Web_Banner _สวทช_10-1
รายละเอียด

ปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนธาตุอาหารสูงอัดเม็ด 

          บริษัทโนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็ม จำกัด ร่วมกับ นักวิจัย สวทช. พัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนธาตุอาหารสูงอัดเม็ดในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ปุ๋ยมีค่าองค์ประกอบเชิงเคมี ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม อินทรียวัตถุ การย่อยสลาย และดัชนีการงอกของเมล็ด ผ่านเกณฑ์ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2555 และเกณฑ์ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ 

          โดยสูตรปุ๋ยที่ได้นำไปผลิตในระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัดเม็ดปุ๋ย ซึ่งช่วยลดเวลาการผลิตลงได้มาก ได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนอัดเม็ดที่จะค่อยๆ ปลดปล่อยสารอาหาร ช่วยลดการสูญเสียของสารอาหารในปุ๋ยจากการรดน้ำ ประหยัดทั้งเวลาและค่าแรงงาน เหมาะกับทั้งเกษตรกรและผู้ที่รักการปลูกพืชทั่วไป ปัจจุบันวางจำหน่ายทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าโซนอุปกรณ์การเกษตรแล้ว 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 1 นาที
  • ผู้เรียน 2
  • ใบรับรอง ไม่
เนื้อหาคอร์สนี้