การเอาตัวรอดและการทำงานอย่างมีความสุขในโรงงาน

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : เอกสารประกอบการเรียนหลักสูตรเอาตัวรอดและการทำงานอย่างมีความสุขในโรงงาน

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : เอกสารประกอบการเรียนหลักสูตรเอาตัวรอดและการทำงานอย่างมีความสุขในโรงงาน
10 คำถาม

บทเรียน

1
chapter 1 : แนะนำหลักสูตร และภาพรวมการบริหารคุณภาพ
36.41 นาที
2
chapter 2 : Quality Planning และการดำเนินการตามแผน
45.22 นาที
3
chapter 3 : Quality Control (การเฝ้าระวัง และการแก้ปัญหา)
82.40 นาที
4
chapter 4 : Quality Improvement กิจกรรมพื้นฐานที่ดำเนินการกันภายในโรงงานฯ และคำแนะนำจากประสบการณ์ส่วนตัว
88.37 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : เอกสารประกอบการเรียนหลักสูตรเอาตัวรอดและการทำงานอย่างมีความสุขในโรงงาน
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
การเอาตัวรอดและการทำงานอย่างมีความสุขในโรงงาน
หมวดหมู่:
การจัดการเทคโนโลยี, พัฒนาตัวเอง, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการบริการดิจิทัลสำหรับองค์กรสมัยใหม่, นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่, นักชำนาญการสื่อดิจิทัล, นักออกแบบนวัตกรรมบริการ, ผู้จัดการโรงงาน 4.0, ผู้ชำนาญการมาตรฐานและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน, เจ้าหน้าที่ชำนาญการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดล้อม, นักชำนาญการออกแบบระบบยานยนต์, นักชำนาญการออกแบบวัสดุยานยนต์สมัยใหม่, เจ้าหน้าที่ชำนาญการหุ่นยนต์, นักชำนาญการระบบอินเทอร์เน็ตออฟธิงค์, นักพัฒนาชิ้นส่วนและชุดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, ผู้จัดการโครงการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ