ขยายเครือข่ายผู้ผลิตผักอินทรีย์คุณภาพ

สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินโครงการ “การ […]

2 ผู้สมัครเรียน

สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินโครงการ “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และผู้ผลิตผักสดและเมล็ดพันธุ์ในชุมชน” ให้ความรู้การผลิตผักสดคุณภาพ การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ไว้ใช้เอง และเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก่เกษตรกร นำไปสู่การส่งต่อความรู้และอาชีพจาก “สุขใจฟาร์ม” สู่ “ชมรมคนพิการสายใยรักตำบลร่องเคาะ” เครือข่ายผู้ผลิตผักอินทรีย์ในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 

นอกจากนี้ สวทช. และเครือข่ายพันธมิต ยังได้ร่วมกันสร้าง โรงเรือนไม้ไผ่ปลูกพืชต้นทุนต่ำขนาด 2.5×12 เมตร โรงเรือนต้นแบบที่ใช้วัสดุในท้องถิ่น และออกแบบขนาดทางเดินและโต๊ะปลูกผักที่เอื้อต่อการทำงานของผู้พิการ ช่วยให้สมาชิกชมรมฯ และผู้ดูแลคนพิการสามารถปลูกผักอินทรีย์คุณภาพเพื่อบริโภคและจำหน่ายในชุมชนและตลาดในเครือบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สร้างสุขภาพที่ดี สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ครอบครัว 

บทเรียน

1
Lesson : ขยายเครือข่ายผู้ผลิตผักอินทรีย์คุณภาพ
1.23 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ