จุดประกาย SMEs ธุรกิจพันธุ์ใหม่

บีโอไอ ขอเชิญฟังการเสวนา เรื่อง “จุดประกาย SMEs ธุรกิจพ […]

7 ผู้สมัครเรียน

บีโอไอ ขอเชิญฟังการเสวนา เรื่อง “จุดประกาย SMEs ธุรกิจพันธุ์ใหม่”

บีโอไอ ขอเชิญฟังการเสวนาทางออนไลน์ (Zoom) เรื่อง “จุดประกาย SMEs ธุรกิจพันธุ์ใหม่” จัดโดยกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

การเสวนาครั้งนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนหรือผู้ประกอบการในเรื่องเกี่ยวกับงานบริการและสิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐสนับสนุนแก่ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในธุรกิจ SMEs ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.15 น.

กล่าวเปิดโดย

  • คุณซ่อนกลิ่น พลอยมี
   รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

วิทยากรช่วงการเสวนาออนไลน์:

Topic: “SMEs แห่งอนาคต”

  • ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์
   ผู้อำนวยการฝ่าย
   สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Topic: “นวัตกรรม…ทำไม่ยาก”

  • ดร. สมชาย เรืองเพิ่มพูล
   ที่ปรึกษาอาวุโส
   สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดำเนินรายการ โดย

  • ดร. ชัชฎาภรณ์ กรุงเกษม
   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • คุณประภัสสร วุฒิชัยถาวร
   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บทเรียน

1
Lesson : จุดประกาย SMEs ธุรกิจพันธุ์ใหม่
165.52 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
จุดประกาย SMEs ธุรกิจพันธุ์ใหม่
หมวดหมู่:
การจัดการเทคโนโลยี, การตลาด, พัฒนาตัวเอง, พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่, ผู้ชำนาญการมาตรฐานและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน, นักบริหารธุรกิจ 4.0, หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (ฟรี)
ราคา:
ฟรี
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ