1 นาที กับ BCG Model ตอน ชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง

1 นาที กับ BCG Model ตอน ชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง& […]

2 ผู้สมัครเรียน

1 นาที กับ BCG Model ตอน ชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง 

สวทช. นำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่บ้านหนองมัง ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี โดยปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเปลี่ยนการทำ “เกษตรเคมี” สู่ “เกษตรอินทรีย์” อาทิ การใช้โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง การทำปุ๋ยหมัก การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 

ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวอินทรีย์ และผักอินทรีย์คุณภาพดีได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดอัตราการเจ็บป่วย มีรายได้เพิ่ม และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG economy model) 

 

 

บทเรียน

1
Lesson : 1 นาที กับ BCG Model ตอน ชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง
1 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
1 นาที กับ BCG Model ตอน ชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง
ราคา:
ฟรี
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ