1 นาที กับ BCG Model ตอน ถุงพลาสติกย่อยสลายได้จากแป้งมันสำปะหลัง

1 นาที กับ BCG Model ตอน ถุงพลาสติกย่อยสลายได้จากแป้งมั […]

1 นาที กับ BCG Model ตอน ถุงพลาสติกย่อยสลายได้จากแป้งมันสำปะหลัง 

เอ็มเทค สวทช. พัฒนา “ถุงพลาสติกย่อยสลายได้จากแป้งมันสำปะหลัง” มีคุณสมบัติยืดหยุ่น เหนียว แข็งแรง และย่อยสลายได้ภายในระยะเวลา 3-4 เดือน เหมาะสำหรับใส่ขยะอินทรีย์ ขยะเปียก แล้วฝังกลบให้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายเป็นปุ๋ยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก และช่วยแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะรีไซเคิล เพื่อสามารถนำขยะรีไซเคิลไปหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด 

นอกจากนี้ ทุกขั้นตอนการผลิต ยังใช้เครื่องจักรพื้นฐานที่มีในประเทศ ต้นทุนการผลิตต่ำ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่มันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีมากในประเทศไทย สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG economy model) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

บทเรียน

1
Lesson : 1 นาที กับ BCG Model ตอน ถุงพลาสติกย่อยสลายได้จากแป้งมันสำปะหลัง
1 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
1 นาที กับ BCG Model ตอน ถุงพลาสติกย่อยสลายได้จากแป้งมันสำปะหลัง
ราคา:
ฟรี
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ