ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อตอบโจทย์นโยบาย BCG ของประเทศ

Key highlights     ทราบถึง ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภา […]

Key highlights

  •     ทราบถึง ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพต่อนโยบาย BCG
  •     ทราบถึง การผลิตชีวมวลและการผลิตทางชีวภาพ
  •     รู้จัก เข้าถึง Plant Factory: ระบบการปลูกพืชที่ควบคุมสภาพแวดล้อม
  •     รู้จัก เข้าถึง  Food for the Future

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อตอบโจทย์นโยบาย BCG ของประเทศ

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อตอบโจทย์นโยบาย BCG ของประเทศ
8 คำถาม

บทเรียน

1
Lesson : ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อตอบโจทย์นโยบาย BCG ของประเทศ
34.2 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อตอบโจทย์นโยบาย BCG ของประเทศ
8 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ