1 นาที กับ BCG Model ตอน ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค

1 นาที กับ BCG Model ตอน ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค&n […]

3 ผู้สมัครเรียน

1 นาที กับ BCG Model ตอน ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค 

ไบโอเทค สวทช. ได้พัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อขยายต้นพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค ที่มีความแข็งแรง สามารถเพิ่มปริมาณต้นมันสำปะหลังได้ 3-4 เท่า ภายในเวลา 1 เดือน และเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์สะอาดขนาดเล็ก หรือ mini stem cutting ในการตัดท่อนพันธุ์ให้มีขนาดเล็กเพียง 1-2 ตา เมื่อนำไปปลูกในแปลงแล้ว ได้ผลผลิตไม่แตกต่างจากการใช้ท่อนพันธุ์ขนาดยาว 

เทคโนโลยีนี้ สามารถช่วยเพิ่มปริมาณ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี และปลอดโรค ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเกษตรกรบรรเทาปัญหาการขาดแคลนท่อนพันธุ์มันสำปะหลั งจากการระบาดของโรคและแมลง ได้อย่างทันท่วงที ลดความเสียหายของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีท่อนพันธุ์มันสำปะหลังใช้อย่างยั่งยืน ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG economy model) 

 

บทเรียน

1
Lesson : 1 นาที กับ BCG Model ตอน ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค
1 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
1 นาที กับ BCG Model ตอน ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค
ราคา:
ฟรี
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ