1 นาที กับ BCG Model ตอน นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญา “ศรีสะเกษธานี”

1 นาที กับ BCG Model ตอน บิวเวอเรีย ชีวภัณฑ์ปราบศัตรูพื […]

2 ผู้สมัครเรียน

1 นาที กับ BCG Model ตอน บิวเวอเรีย ชีวภัณฑ์ปราบศัตรูพืช 

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืชจากเชื้อราบิวเวอเรีย และพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงราบิวเวอเรียบนข้าวสาร ซึ่งเป็นวัตถุดิบหาง่าย สะดวก เชื้อราสร้างสปอร์ได้มาก นำไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยออกฤทธิ์ต่อแมลงหลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงหวี่ขาว 

โดยสปอร์ของเชื้อราจะงอกก้านแทงทะลุเข้าไปเจริญเติบโตในตัวแมลง ทำให้แมลงเป็นอัมพาตและตายในที่สุด เป็นการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี มีต้นทุนต่ำ ไม่ทำให้แมลงดื้อยา ป้องกันได้ในระยะยาว และไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม จึงปลอดภัยต่อผู้เกษตรกรและผู้บริโภค ปัจจุบันได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในหลายพื้นที่เพื่อส่งเสริมการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีแทนการใช้สารเคมี สอดคล้องกับการพัฒนาตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG economy model) 

 

บทเรียน

1
Lesson : 1 นาที กับ BCG Model ตอน นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญา “ศรีสะเกษธานี”
1 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
1 นาที กับ BCG Model ตอน นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญา “ศรีสะเกษธานี”
ราคา:
ฟรี
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ