นักแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ (Practical Problem Solving) ตอนที่ 1 การแก้ปัญหาครั้งคราว

นักแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ  การแก้ปัญหาครั้งคราว&nbs […]

นักแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ 

การแก้ปัญหาครั้งคราว 

Chapter 

Slide No. 

หัวข้อ 

จากนาทีที่ นาทีที่ 

Hr. : Min. : Sec. 

1 

1 – 14 

สามเหลี่ยมแห่งคุณภาพ 

ประเด็นสำคัญในการเริ่มต้นแก้ปัญหา 

– นิยามของปัญหา 

ความเข้าใจที่สำคัญในเรื่อง Problem Solving 

0:00:00 – 0:46:40 

46:40 

2 

1534 

Root Cause Analysis คือ อะไร ? 

เทคนิค Why-Why คืออะไร ? 

ปัจจัยสำคัญในเทคนิคการหาสาเหตุที่แท้จริง 

0:46:40 – 1:31:30 

44:50 

3 

3554 

ขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง 

ภาคระบุปัญหา 

ภาควิเคราะห์หาสาเหตุ 

1:31:30 – 2:27:45 

56:15 

4 

55 – End 

ภาคตรวจสอบความเป็นเหตุเป็นผล 

ภาคการกำหนดมาตรการแก้ไข 

การหยุดถาม 

2:27:45 – 3:06:20 

38:35 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : นักแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ (Practical Problem Solving) ตอนที่ 1 การแก้ปัญหาครั้งคราว

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : นักแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ (Practical Problem Solving) ตอนที่ 1 การแก้ปัญหาครั้งคราว
10 คำถาม

บทเรียน

1
ตอนที่ 1 การแก้ปัญหาครั้งคราว
46.50 นาที
2
ตอนที่ 2 การแก้ปัญหาครั้งคราว
45.19 นาที
3
ตอนที่ 3 การแก้ปัญหาครั้งคราว
56.37
4
ตอนที่ 4 การแก้ปัญหาครั้งคราว
39.0 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : นักแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ (Practical Problem Solving) ตอนที่ 1 การแก้ปัญหาครั้งคราว
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
นักแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ (Practical Problem Solving) ตอนที่ 1 การแก้ปัญหาครั้งคราว
หมวดหมู่:
การจัดการเทคโนโลยี, พัฒนาตัวเอง, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการบริการดิจิทัลสำหรับองค์กรสมัยใหม่, นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่, นักชำนาญการสื่อดิจิทัล, นักออกแบบนวัตกรรมบริการ, ผู้จัดการโรงงาน 4.0, ผู้ชำนาญการมาตรฐานและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน, เกษตรกรชำนาญการ, เจ้าหน้าที่ชำนาญการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดล้อม, นักชำนาญการ AI, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, ผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัยข้อมูล, นักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว, ผู้จัดการธุรกิจท่องเที่ยวสร้างสุขภาพ, นักชำนาญการออกแบบระบบยานยนต์, นักชำนาญการออกแบบวัสดุยานยนต์สมัยใหม่, เจ้าหน้าที่ชำนาญการหุ่นยนต์, นักชำนาญการระบบอินเทอร์เน็ตออฟธิงค์, นักพัฒนาชิ้นส่วนและชุดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, ผู้จัดการโครงการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, วิศวกรออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกและสัญญาณผสม, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ