VDO Infographic ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ตอน นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

บทเรียน

1
Lesson : VDO Infographic ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ตอน นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
1.23 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
VDO Infographic ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ตอน นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
หมวดหมู่:
การจัดการเทคโนโลยี, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่, ผู้ชำนาญการมาตรฐานและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
ราคา:
ฟรี
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ