1 นาที กับ BCG Model ตอน บิวเวอเรีย ชีวภัณฑ์ปราบศัตรูพืช

1 นาที กับ BCG Model ตอน ติดตามเส้นทางอพยพ “เหยี่ […]

2 ผู้สมัครเรียน

1 นาที กับ BCG Model ตอน ติดตามเส้นทางอพยพ “เหยี่ยวนกเขา” 

สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเส้นทางอพยพของเหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีนและญี่ปุ่น ด้วยเทคโนโลยีเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่เขาดินสอ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

พบว่า เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีนพบอพยพลงใต้ไปยังบริเวณเกาะสุมาตรา เพื่ออาศัยในฤดูหนาว จากนั้นอพยพกลับไปยังพื้นที่ผสมพันธุ์ทางตอนใต้ของจีน ก่อนจะอพยพผ่านเขาดินสออีกครั้ง ซึ่งใช้ระยะทางทั้งสิ้น 14,532 กิโลเมตร หรือประมาณ 9,000 ไมล์ เผยให้เห็นเส้นทางการการอพยพที่สมบูรณ์ของเหยี่ยวชนิดนี้ นำไปสู่การอนุรักษ์เหยี่ยวร่วมกันในระดับภูมิภาค และผลักดันให้เขาดินสอซึ่งเป็นแหล่งชมเหยี่ยวที่ดีที่สุด 1 ใน 5 ของโลก สู่ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวฐานความรู้ ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG economy model) 

 

บทเรียน

1
Lesson : 1 นาที กับ BCG Model ตอน บิวเวอเรีย ชีวภัณฑ์ปราบศัตรูพืช
1 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
1 นาที กับ BCG Model ตอน บิวเวอเรีย ชีวภัณฑ์ปราบศัตรูพืช
ราคา:
ฟรี
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ