ป้องกันและควบคุมโรคพืชด้วย Bacteriophage

ป้องกันและควบคุมโรคพืชด้วย Bacteriophage  แบคทีรีโ […]

ป้องกันและควบคุมโรคพืชด้วย Bacteriophage 

แบคทีรีโอฟาจ หรือฟาจ เป็นไวรัสที่สามารถเข้าทำลาย และย่อยสลายแบคทีเรียได้ โดยจะเข้าทำลายเฉพาะแบคทีเรียเจ้าบ้าน ไม่ทำลายแบคทีเรียชนิดอื่นๆ ที่อยู่ตามธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จะหยุดเพิ่มจำนวน เมื่อเชื้อแบคทีเรียเจ้าบ้านหมดไป เหมาะจะนำมาใช้ป้องกัน และควบคุมการเกิดโรคพืชหลายชนิด 

แต่การใช้แบคทีรีโอฟาจ ก็ยังมีปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไข คือ ความคงทนของแบคทีรีโอฟาจ ซึ่งโครงสร้างที่เป็นโปรตีน และดีเอ็นเอนั้นแตกสลายได้ง่าย นักวิจัย สวทช. จึงได้ทำการศึกษา และสร้างองค์ความรู้ด้านความคงทนของฟาจ และปัจจัยต่างๆที่มีผล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาความคงทนของฟาจให้สูงขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการเก็บรักษา และนำไปใช้งานจริงในพื้นที่เกษตรกรรม 

บทเรียน

1
Lesson : ป้องกันและควบคุมโรคพืชด้วย Bacteriophage
1.33 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ