1 นาที กับ BCG Model ตอน ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ActivePAK

1 นาที กับ BCG Model ตอน นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญา & […]

2 ผู้สมัครเรียน

1 นาที กับ BCG Model ตอน นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญา “ศรีสะเกษธานี” 

กระทรวง อว. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อาทิ นวัตกรรม “ENZeaseและนาโนเทคโนโลยี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต “ผ้าทอเบญจศรี” สินค้าหัตถกรรมขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษและเพิ่มมูลค่าให้ผ้าทอ เทคโนโลยีกี่ทอมืออัตโนมัติ ช่วยจดจำลวดลาย และเพิ่มกำลังการผลิต และแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าทอ เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน ลดต้นทุน และส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่า เพื่อยกระดับรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG economy model) 

 

บทเรียน

1
Lesson : 1 นาที กับ BCG Model ตอน ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ActivePAK
1 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
1 นาที กับ BCG Model ตอน ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ActivePAK
ราคา:
ฟรี
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ