1 นาที กับ BCG Model ตอน มะเขือเทศสายพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง

1 นาที กับ BCG Model ตอน มะเขือเทศสายพันธุ์ใหม่ต้านทานโ […]

4 ผู้สมัครเรียน

1 นาที กับ BCG Model ตอน มะเขือเทศสายพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง 

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาพันธุ์มะเขือเทศจนได้สายพันธุ์ใหม่ ได้แก่ พันธุ์แดงโกเมนและซันไชน์ จากการนำมะเขือเทศสายพันธุ์สแนกสลิม 502 ที่หวานกรอบอร่อย แต่เป็นโรคใบหงิกเหลืองง่าย กับพันธุ์ GT-645-2 ที่มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง มาปรับปรุงพันธุ์ ด้วยเทคนิคการคัดเลือกพันธุ์ โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรม ร่วมกับวิธีปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม 

จนได้มะเขือเทศสายพันธุ์ใหม่ ที่รวมคุณสมบัติดีๆ ของสายพันธุ์พ่อแม่ไว้อย่างครบถ้วน คือ มีรสชาติหวาน เนื้อกรอบ และต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองได้ดี ที่สำคัญคือเพาะปลูกได้ทั่วประเทศ ให้ผลผลิตสูง ช่วยลดการใช้สารเคมี สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรไทย สอดคล้องกับแนวทางของโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG economy model) 

 

บทเรียน

1
Lesson : 1 นาที กับ BCG Model ตอน มะเขือเทศสายพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง
1 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
1 นาที กับ BCG Model ตอน มะเขือเทศสายพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง
ราคา:
ฟรี
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ