รู้จักอุตสาหกรรมก่อนเชื่อมโยงงานวิจัย

Key highlights        เข้าใจแนวคิดข […]

Key highlights 

 

  •     เข้าใจแนวคิดของอุตสาหกรรม และวิวัฒนการ 
  •     รูปแบบการผลิตที่เหมาะสม การบริหาร การผลิต 
  •     แนวคิดระหว่างนักวิจัย และนักอุตสาหกรรม 
  •     แนวทางการเข้าสู่อุตสาหกรรม 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : รู้จักอุตสาหกรรมก่อนเชื่อมโยงงานวิจัย

บทเรียน

1
chapter 1 : แนะนำหลักสูตรรู้จักอุตสาหกรรมก่อนเชื่อมงานวิจัย
3.38 นาที
2
chapter 2 : รู้จักอุตสาหกรรมก่อนเชื่อมงานวิจัย
18.32 นาที
3
chapter 3 : รู้จักอุตสาหกรรมก่อนเชื่อมงานวิจัย
20.22 นาที
4
chapter 4 : รู้จักอุตสาหกรรมก่อนเชื่อมงานวิจัย
24.49 นาที
5
chapter 5 : รู้จัก ITAP
15.02 นาที
6
chapter 6 : รู้จัก ITAP
17.21 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
รู้จักอุตสาหกรรมก่อนเชื่อมโยงงานวิจัย
หมวดหมู่:
การจัดการเทคโนโลยี, การตลาด, พัฒนาตัวเอง, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่, นักออกแบบนวัตกรรมบริการ, ผู้จัดการโรงงาน 4.0, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ