ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย

Thailand Bioresource Research Center (TBRC)   เป็น […]

Thailand Bioresource Research Center (TBRC)  

เป็นคลังชีววัสดุที่มีการบริการชีววัสดุพร้อมข้อมูลและเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์  ในระดับมาตรฐานของนานาชาติ โดยเป็นศูนย์กลางการให้บริการชีววัสดุประเภทต่างๆ เช่น จุลินทรีย์ ดีเอ็นเอ พลาสมิด โมโนโคลนอลแอนติบอดี ไฮบริโดรมา เนื้อเยื่อสัตว์ และเนื้อเยื่อพืช รวมทั้งให้บริการอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับชีววัสดุแบบครบวงจร มีการบริหารจัดการเครือข่ายคลังชีววัสดุของประเทศและภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้มีการเก็บรักษาและศึกษาวิจัยด้านการใช้ประโยชน์ชีววัสดุให้เหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งระดับภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น  โดยสร้างความร่วมมือผ่านเครือข่ายศูนย์จุลินทรีย์และชีววัสดุต่างๆ  ทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ มีฐานข้อมูลบูรณาการข้อมูลคลังชีววัสดุของประเทศเพื่อสนับสนุนความสามารถในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากชีววัสดุได้อย่างยั่งยืน 

บทเรียน

1
Lesson : ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย
4.44 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ