สิงห์อมควัน เสี่ยงเป็นโรค COVID-19 รุนแรง

นักวิจัยประเทศแคนาดาศึกษาพบผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ เช […]

55 ผู้สมัครเรียน

ักวิจัยประเทศแคนาดาศึกษาพบผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง และผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรค COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง ขณะที่ผู้ที่เคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว เสี่ยงน้อยเทียบเท่าคนปกติ ดังนั้น ‘ลด ละ เลิก สูบบุรี่’ เพื่อลดเสี่ยงเป็น COVID-19 รุนแรง 

ข้อมูล: ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ไบโอเทค สวทช

บทเรียน

1
Lesson : สิงห์อมควัน เสี่ยงเป็นโรค COVID-19 รุนแรง
0.56 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สิงห์อมควัน เสี่ยงเป็นโรค COVID-19 รุนแรง
ราคา:
ฟรี
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ