เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและโอกาสทางธุรกิจ

หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและโอกาสทางธุรกิจ (3D P […]

หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและโอกาสทางธุรกิจ (3D Printing Technology and Business Opportunities) จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ลักษณะและประเภทของการพิมพ์สามมิติที่มีในปัจจุบัน การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการประยุกต์ลักษณะงานแต่ละประเภท และยกตัวอย่างแนวคิดทางธุรกิจ และสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ  

 

Key Highlights: 

  •     เข้าใจกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์สามมิติอย่างละเอียด 
  •     เห็นโอกาสในการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ 
  •     สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติที่เหมาะสมกับลักษณะงานของตนได้ 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและโอกาสทางธุรกิจ

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและโอกาสทางธุรกิจ
20 คำถาม

บทเรียน

1
chapter 1 : ประวัติและการประยุกต์ใช้งานเบื้องต้น.pdf
14.21 นาที
2
chapter 2 : การออกแบบสามมิติ
26.48 นาที
3
chapter 3 : พื้นฐานโปรแกรมควบคุมเครื่อง
31.9 นาที
4
chapter 4 : การใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ
34.52 นาที
5
chapter 4.1 : FDM 3d Printer open body type
21.5 นาที
6
chapter 4.2 : FDM 3D Printer Closed Chamber type
25.18 นาที
7
chapter 4.3 : ผลงานที่ใช้งานที่ออกมาจากเครื่องพิมพ์สามมิติแต่ละแบบ
15.52 นาที
8
chapter 5 : กระบวนการหลังการขึ้นรูป
13.54 นาที
9
chapter 6 : ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานพิมพ์สามมิติ
23.34 นาที
10
chapter 7 : การนำไปใช้ในด้านต่างๆ
18.57 นาที
11
chapter 8 : ประเภทของการพิมพ์สามมิติ
24.13 นาที
12
chapter 9 : วัสดุในงานพิมพ์สามมิติ
20.5 นาที
13
chapter 10 : เทคนิคการเลือกใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ
25.18 นาที
14
chapter 11 : ตัวอย่างการทำธุรกิจและสตาร์ทอัพ
29.34 นาที
15
chapter 12 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
25.1 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและโอกาสทางธุรกิจ
20 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและโอกาสทางธุรกิจ
หมวดหมู่:
โลหะและวัสดุ, พัฒนาตัวเอง, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการบริการดิจิทัลสำหรับองค์กรสมัยใหม่, ผู้จัดการโรงงาน 4.0, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ