แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ในประเทศไทยและต่างประเทศ

Key highlights      เข้าใจแนวคิด New eng […]

Key highlights 

  •     เข้าใจแนวคิด New engines of Growth 
  •     เข้าใจ เข้าถึง Value-based Economy 
  •     เข้าใจกระบวนการทางชีวภาพ 
  •     เข้าใจการผลิตชีวมวลและการผลิตทางชีวภาพ 
  •     ทราบถึงแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ในประเทศไทยและต่างประเทศ

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
8 คำถาม

บทเรียน

1
Lesson : แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
58.55 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
8 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ