โรคไข้เลือดออก กับวิธีตรวจชนิดไวรัสแบบฉับไว

การติดเชื้อซ้ำด้วยไวรัสเด็งกี่ที่ต่างซีโรทัยป์กันกับครั […]

การติดเชื้อซ้ำด้วยไวรัสเด็งกี่ที่ต่างซีโรทัยป์กันกับครั้งแรก เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกที่มีอาการรุนแรงได้  ดังนั้นการทราบซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ที่ติดเชื้อในผู้ป่วย จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในเชิงของระบาดวิทยา และการวางแผน ดูแล และให้การรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยลดอัตราการสูญเสียจากอาการเจ็บป่วย  และเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกได้  วิธีการตรวจแยกซีโรทัยป์ขงไวรัสเด็งกี่ที่ใช้กันในปัจจุบัน ใช้วิธีทำ RT-PCR หรือการเพาะเชื้อไวรัสเด็งกี่ในเซลล์เพาะเลี้ยง ซึ่งมีความซับซ้อน ใช้เวลานาน และมีต้นทุนสูง 

การตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก ที่ทราบชนิดของเชื้อไวรัสได้ทันที โดยใช้หลักการทางคุ้มกันวิทยามาตรวจหาโปรตีนไวรัส Ns1 ของไวรัสเดงกี่ ชุดตรวจนี้สามารถวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ในผู้ป่วย ได้ตั้งแต่ช่วงที่ยังมีไข้ มีขั้นตอนที่ง่าย ทราบผลภายใน 1 วัน ซึ่งเร็วกว่าวิธีมาตรฐานทั่วไป ทำให้แพทย์สามารถเตรียมการรักษาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรงของโรค จนถึงขั้นช็อคและเสียชีวิต  

บทเรียน

1
Lesson : โรคไข้เลือดออก กับวิธีตรวจชนิดไวรัสแบบฉับไว
1.30 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ