1 นาที กับ BCG Model ตอน ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

น 1 เป็น 1 ใน 20 ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่ […]

2 ผู้สมัครเรียน

1 เป็น 1 ใน 20 ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในโลก เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นใกล้เส้นศูนย์สูตร มีภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด โดยมีสิ่งมีชีวิตประมาณ 10% ของชนิดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่พบบนโลก ทั้งพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ 

ทรัพยากรชีวภาพเหล่านี้ ถือเป็นต้นทุนพื้นฐานที่สำคัญ และเป็นจุดแข็งของประเทศไทย ในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ปัจจุบัน “ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ” (National Biobank of Thailand; NBT) ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมและเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพแบบระยะยาว เพื่ออนุรักษ์ วิจัยพัฒนา และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG economy model) 

บทเรียน

1
Lesson : 1 นาที กับ BCG Model ตอน ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
1 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
1 นาที กับ BCG Model ตอน ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ราคา:
ฟรี
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ