1 นาที กับ BCG Model ตอน นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม

1 นาที กับ BCG Model ตอน นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม  &ldqu […]

5 ผู้สมัครเรียน

1 นาที กับ BCG Model ตอน นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม 

นวนุรักษ์” (NAVANURAK) คือ แพลตฟอร์มคลังข้อมูลวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พัฒนาโดยทีมนักวิจัยเนคเทค สวทช. เพื่อใช้ในการจัดเก็บ บริหาร และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมไทย ในรูปแบบดิจิทัล 

สามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว ทั้งผู้ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ และผู้ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบสานองค์ความรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้เกิดการต่อยอดไปสู่การสรรค์สร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG economy model) 

บทเรียน

1
Lessson : 1 นาที กับ BCG Model ตอน นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม
1 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
1 นาที กับ BCG Model ตอน นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม
ราคา:
ฟรี
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ