เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติความละเอียดสูงด้วยแสง

Key Highlights:  เข้าใจกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีท […]

Key Highlights: 

  • เข้าใจกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์สามมิติอย่างละเอียด 
  • เห็นโอกาสในการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ 
  • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติที่เหมาะสมกับลักษณะงานของตนได้ 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติความละเอียดสูงด้วยแสง

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test: เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติความละเอียดสูงด้วยแสง
20 คำถาม

บทเรียน

1
Chapter 1 : เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติความละเอียดสูงด้วยแสง
25.06 นาที
2
Chapter 2 : ชนิดของเครื่องพิมพ์สามมิติความละเอียดสูงด้วยแสง ความละเอียดในการพิมพ์
35.17 นาที
3
Chapter 3 : หลักการทำงานของเครื่อง
33.38 นาที
4
Chapter 4 : วัสดุที่นำมาใช้และปฎิกิริยาเคมีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการขึ้นรูป
30.19 นาที
5
Chapter 5 : ข้อดีและข้อเสีย
24.08 นาที
6
Chapter 6 : เปรียบเทียบชิ้นงานที่ได้จากเทคโนโลยีแบบต่างๆ
20.08 นาที
7
Chapter 7 : การจัดการข้อมูลสามมิติ
17.01 นาที
8
Chapter 8 : การเข้าถึงข้อมูลสามิติ.
25.38 นาที
9
Chapter 9 : ส่วนประกอบของเครื่อง
8.26 นาที
10
Chapter 10 : การทำงานของเครื่อง
21.35 นาที
11
Chapter 11 : ขั้นตอนการทำผิวสำเร็จ
15.41 นาที
12
Chapter 12 : ตัวอย่างชิ้นงานจริงในการนำไปใช้งานในด้านต่างๆ
20.07 นาที
13
Chapter 13 : การซ่อมบำรุง การแก้ปัญหาเบื้องต้น และข้อควรระวังในการทำงาน
12.49 นาที
14
Chapter 14 : ความเป็นพิษของวัตถุที่นำมาใช้ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
11.43 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test: เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติความละเอียดสูงด้วยแสง
20 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติความละเอียดสูงด้วยแสง
หมวดหมู่:
โลหะและวัสดุ, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการบริการดิจิทัลสำหรับองค์กรสมัยใหม่, นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ