โครงการเร่งสร้างบุคลากรทักษะขั้นสูง เพื่อการวิจัยพัฒนาจนถึงการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม : API – Characterization

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : API-Characterization

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : API-Characterization
10 คำถาม

บทเรียน

1
Chapter : 001 Active Pharmaceutical Characterization
7.0 นาที
2
Chapter : 002 Certificate of Analysis (COA)
7.14 นาที
3
Chapter : 003 Description tests & Identification Tests
11.49 นาที
4
Chapter : 004 Dispersive model of Mid-IR
12.55 นาที
5
Chapter : 005 Attenuated Total Reflection (ATR)
2.46 นาที
6
Chapter : 006 Diffuse Reflectance Infrared Transform Spectroscopy (DRIFTS)
1.45 นาที
7
Chapter : 007 Application IR-spectroscopy
3.5 นาที
8
Chapter : 008 Characterization of crystalline forms of indomethacin
11.21 นาที
9
Chapter : 009 Alternative Spectrophotometric Identification Tests
8.33 นาที
10
Chapter : 010 Overtone combination bands
3.19 นาที
11
Chapter : 011 Pharmaceutical application of NIR
1.52 นาที
12
Chapter : 012 The Nobel Proze in Physics
4.36 นาที
13
Chapter : 013 Advantages of Raman and Disadvantage
3.12 นาที
14
Chapter : 014 Application of Raman in pharmaceutical analysis
6.13 นาที
15
Chapter : 015 Polymorphisms and Type of crystals
4.53 นาที
16
Chapter : 016 Characterization of Polymorphism
5.25 นาที
17
Chapter : 017 Nuclear Magnetic Resonance (NMR)
6.53 นาที
18
Chapter : 018 Formulated products
11.0 นาที

แบบฝึหัดหลังเรียน

1
Post-Test : API-Characterization
13 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
โครงการเร่งสร้างบุคลากรทักษะขั้นสูง เพื่อการวิจัยพัฒนาจนถึงการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม : API – Characterization
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ