โครงการเร่งสร้างบุคลากรทักษะขั้นสูง เพื่อการวิจัยพัฒนาจนถึงการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม : API-Heatlh and Safety

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : API-Heatlh and Safety

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : API-Heatlh and Safety
10 คำถาม

บทเรียน

1
Chapter : 001 Occupational Health and Safety
25.57 นาที
2
Chapter : 002 GHS Health Hazards
67.1 นาที
3
Chapter : 003 Major Accident
62.42 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : API-Heatlh and Safety
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
โครงการเร่งสร้างบุคลากรทักษะขั้นสูง เพื่อการวิจัยพัฒนาจนถึงการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม : API-Heatlh and Safety
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ