โครงการเร่งสร้างบุคลากรทักษะขั้นสูง เพื่อการวิจัยพัฒนาจนถึงการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม : API – Pharmaceutical Impurity

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : API-Pharmaceutical Impurity

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : API-Pharmaceutical Impurity
10 คำถาม

บทเรียน

1
Chapter : 001 Introduction Pharmaceutical Impurities
9.14 นาที
2
Chapter : 002 Impurity control in Pharmacopoeia
7.38 นาที
3
Chapter : 003 Enalapril Maleate USP 43 & Enalapril Maleate BP 2019
4.30 นาที
4
Chapter : 004 USP general chapters for impurities
2.55 นาที
5
Chapter : 005 Residual Solvents
1.32 นาที
6
Chapter : 006 การแสดงข้อมูลของตำรับยาใหม่ หรือไม่มีข้อกำหนดตามตำรายา
2.50 นาที
7
Chapter : 007 ICH Q3A(R2) IMPURITIES IN NEW DRUG SUBSTANCES
2.19 นาที
8
Chapter : 008 Rationale for The Reporting and Control of Impurities - Organic impurities
6.46 นาที
9
Chapter : 009 Rationale for The Reporting and Control of Impurities - Inorganic impurities
2.29 นาที
10
Chapter : 010 Analytical Procedures ICH Q3A(R2)
2.51 นาที
11
Chapter : 011 Reporting Impurity Content of Batches
7.22 นาที
12
Chapter : 012 Listing of Impurities in Specifications
3.27 นาที
13
Chapter : 013 Qualification of Impurities
4.47 นาที
14
Chapter : 014 CH Q3B(R2) IMPURITIES IN NEW DRUGS PRODUCT
3.9 นาที
15
Chapter : 015 Rationale for The Reporting and Control of Degradation Products
6.34 นาที
16
Chapter : 016 Analytical Procedures ICH Q3B(R2)
4.9 นาที
17
Chapter : 017 eporting Degradation Products Content of Batches
6.37 นาที
18
Chapter : 018 Listing of Degradation Products in Specifications
3.48 นาที
19
Chapter : 019 Qualification of Impurities
2.16 นาที
20
Chapter : 020 ICH Q3C (R8) GUIDELINE FOR RESIDUAL SOLVENTS
3.57 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : API-Pharmaceutical Impurity
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
โครงการเร่งสร้างบุคลากรทักษะขั้นสูง เพื่อการวิจัยพัฒนาจนถึงการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม : API – Pharmaceutical Impurity
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ